Finansering

Finansiera dina flak och containers


Leasa eller köpa på avbetalning


För att din verksamhet ska fungera, måste dina maskiner och din utrustning göra detsamma.

Hos oss kan du finansiera den utrustning du behöver.


Med leasing disponerar du den utrustning du behöver.

Du binder inget kapital utan betalar löpande för nyttjande-

rätten.


Med avbetalning betalar du inte hela köpet på en gång.

Du äger utrustningen och gör själv avskrivningar.


Vi kommer att erbjuda egen samt SG Equipment Finance.


Leasing -  Hyra -  Avbetalning

Avtalstid 12-60 månader

Automatisk kreditbedömning upp till 500.000:--

Restvärde 1-20%