FL8K

Modell:   FL8K

Volym:    ca 8 m3

Typ:       Täckt kombi behållare

 

Längd   3200 mm

Bredd   2000 mm

Höjd     1900 mm

Vikt       800Kg

Botten: 3 mm S235JR

Sidor:    3 mm S235JR

Tak:      2 mm S235JR


Kajlucka som tillval.