lämaflak / kranflak


Alla byggda på en 200mm UPE förstärkt ram.

Automatisk schaktläm upp till 400mm

I denna kategori är det lämpligas att ha en direktkontakt med oss. Vi hjälper dig att välja rätt efter dina behov.


Lätt hanterbara ramper