FL6K

Modell:   FL6K

Volym:    ca 6 m3

Typ:       Täckt kombi behållare

 

Längd   2900 mm

Bredd   2000 mm

Höjd     1700 mm


Botten: 3 mm S235JR

Sidor:    3 mm S235JR

Tak:      2 mm S235JR


Kajlucka som tillval.