FL8

Modell:   FL8

Volym:    ca 8 m3

Typ:       Täckt fronttömmande med plstluckor

 

Längd   2900 mm

Bredd   2000 mm

Höjd     1900 mm


Botten: 3 mm S235JR

Sidor:    3 mm S235JR

Tak:      2 mm S235JR


Aluminum eller plåt luckor som tillval.

Kajluckor

Inkast på sidorna.