Om


Vårt kontor och lager ligger i Kristianstad på Industrigatan 50. Vi har mycket bra samarbete

med närliggande verkstad med duktiga tekniker och skickliga svetsare. För att kunna hålla

bra kvalité och konkurrenskraftiga priser kommer vi att minimera lagerkostnader och därför

tillverka största delen av produktionen bara på beställning. Vårt väl anpassade

produktionsupplägg möjliggör korta tillverkningstider och snabba leveranser.

Alla våra lastväxlarflak och containers blästras och ytbehandlas med utvalda och anpassade

produkter.

Vi arbetar alltid med kunden i fokus. Vår ambition är att vara tillhands för våra kunder och

deras önskemål. Den unika servicen som vi erbjuder är att vi är med från planeringsstadiet till

slutförd leverans. Personlig service som inkluderar konstruktionsanpassning, uppföljning av

tillverkning och leverans, är vår starka sida. Varje ny kundorder resulterar i ett nytt projekt

där ansvarig projektledare följer upp hela processen.


Vår Integritetspolicy (GDPR)